Dmuchawy bocznokanałowe

Dmuchawy bocznokanałowe stosowane są tam, gdzie wymagane jest uzyskanie wysokiego nadciśnienia lub podciśnienia i większej siły ssącej niż są w stanie zapewnić dmuchawy membranowe. Proces sprężania jest całkowicie bezolejowy, co umożliwia stosowanie dmuchaw bocznokanałowych wszędzie tam, gdzie zanieczyszczenia gazu nie są dopuszczalne. Znajdują one szerokie zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu: przemysł spożywczy, przemysł papierniczy i drukarski, technologie medyczne, pakowanie, napowietrzanie i uzdatnianie wody, przemysł tekstylny, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł wytwórczy, technologia ochrony ośrodowiska i wiele innych. Dmuchawy bocznoknałowe znakomicie nadają się do napowietrzania ścieków w oczyszczalniach komunlanych oraz do napowietrzania większych zbiorników i akwenów wodnych. Mogą one wytwarzać dużo większe nadciśnienie dzięki czemu dyfuzory napowietrzające mogą pracować na dużych głębokościach, nawet do kilku metrów. W porównaniu do dmuchaw membranowych osiągają też znacznie większe przepływy (do kilkuset m3/h). Oferujemy profesjonalne doradztwo w  indywidulanym doborze dmuchaw do potrzeb użytkownika.