Dozowanie związków chemicznych

Pompy dozujące służą do dawkowania substancji zabezpieczających instalację wodną przed skutkami "agresywnej wody". Związki mineralne zawarte w preparatach takich jak inhibitory korozji chronią rury przed negatywnym działaniem kwasu węglowego. Dozowanie odpowiednich preparatów zapewnia niezakłócone i wydajne działanie instalacji grzewczej i systemów chłodniczych.